Botnetank AS har levert Eur-Mark påbygg til det norske markedet i mer enn 18 år

Vi er et godkjent påbyggerverksted

Botnetank AS ble etablert i 1994 og har flere ansatte med lang fartstid i bransjen. Siden 2001 har bedriften levert påbygg til det norske marked fra den finske påbyggerfabrikken Eur-Mark AB. I 2011 ble Eur-Mark AB kjøpt opp av Kaiser AG og ble en del av Kaiser Group AG med virksomheter i Liechtenstein, Slovakia, Østerrike og Italia.

Eneste forhandler av Kaiser Eur-Mark-produkter i Norge

Botnetank AS er den eneste forhandleren av Kaiser Eur-Mark-produkter i Norge, og har så langt levert mer enn 150 nye påbygg til kunder på det norske markedet. Botnetank AS er i sin helhet en videreføring av Botnestål AS sin påbyggervirksomhet. Vi er et godkjent påbygger verksted og er lokalisert med kontor, verksted og delelager i Eidsfossveien 54 i Eidsfoss i Vestfold.

Produsent av avvanningspåbygg og tankhengere

I 2015 utviklet og produserte vi et avvanningspåbygg for slamtømming i samarbeid med Namdal Tankrens AS. Eur-Mark AB har tatt over produksjonen av dette påbygget som nå heter KolDry. Med dette påbygget reduseres transport på vei betydelig og dermed også miljøet i det lange løp.

Ved ekstraordinære behov kan service utføres hos Kaiser Eur-Mark AB i Finland.

Kontaktpersoner:

Morten Kolstad

Daglig leder 

  90 55 99 75
 mo-kol@online.no

Monica Grønvold 

Økonomi

  924 79 229
 mg@botnetank.no

Verkstedet i Eidsfoss

Vi utfører alt av reparasjoner og service på Kaiser Eur-Mark-påbygg på vårt verksted på Eidsfoss. Vi har rutiner for innkalling av påbygg for årlig service etter egen service journal.

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Botnetank AS

Botnetanks’ sikkerhetsbegrep omfatter i prioritert rekkefølge:

1. Vern om liv og helse

2. Vern om miljø

Botnetank AS vil oppfylle lovens krav. Ved planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidsoppgaver, skal verne-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den virksomheten. Det kvalitetsstempelet som vi ønsker å sette på våre produkter og tjenester, skal også være et resultat av våre ansattes trivsel og sikkerhet. Botnetank as vil gi opplæring og oppfølging av verne-, miljø- og sikkerhetsarbeidet høy prioritet.

Målsettingen er å gi alle ansatte:

  • Faglige og menneskelige kvalifikasjoner for å skape trivsel og en meningsfylt arbeidssituasjon.

  • Kunnskap om deres sikkerhetsansvar og motivasjon for å delta i arbeidet med å redusere alle risikomomenter på eget arbeidsområde.

  • Gjennom egen innsats kan hver medarbeider påvirke arbeidsmiljøet og sikkerheten.